Nieuws

Onderstaand de nieuwsberichten die relevant zijn voor het vrijwilligerswerk in Oegstgeest:

25 nieuws artikelen gevonden terug123
Nieuw digitaal loket voor het aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking

Nieuw digitaal loket voor het aanvragen van een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking

Gepubliceerd op 12 januari 2015
Een vrijwilliger die met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking werkt, kan zijn VOG vergoed krijgen. De organisatie waar de vrijwilliger actief is, moet dan wel aan voorwaarden voldoen, en de organisatie moet zelf de aanvraag doen. Hoe kan een organisatie de VOG’s voor vrijwilligers vergoed krijgen? Uw vrijwilligersorganisatie werkt met jongeren en/of mensen met een verstandelijke beperking? Dan kunnen uw vrijwilligers in aanmerking komen voor een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), als u uw organisatie op de website www.gratisvog.nl aanmeldt. Vrijwlligers die niet onder bovenstaande regeling vallen kunnen een VOG aanvragen via het digitaal loket.
» lees verder
Meer voor elkaar

Meer voor elkaar

Gepubliceerd op 17 december 2014
Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning aan senioren, chronisch zieken, mensen met een beperking (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdhulp en het beleid rondom werk en inkomen (Participatiewet). De gemeente vindt het belangrijk dat u weet waar u uw vragen kunt stellen als u behoefte heeft aan ondersteuning. Ga naar de website van de gemeente Oegstgeest voor het overzicht bij welk team u terecht kunt via de link: www.oegstgeest.nl
» lees verder
Wanneer is een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) gratis voor vrijwilligers?

Wanneer is een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) gratis voor vrijwilligers?

Gepubliceerd op 16 december 2014
De organisatie waar de vrijwilliger actief is, moet dan wel aan voorwaarden voldoen. Aan welke voorwaarden moet een organisatie voldoen om de VOG’s voor de vrijwilligers vergoed te krijgen? - De VOG wordt aangevraagd voor een vrijwilliger. - De organisatie waar de vrijwilliger actief is, is een vrijwilligersorganisatie. - De vrijwilliger werkt met minderjarigen. - De VOG voor de vrijwilliger moet digitaal worden aangevraagd. En verder: de organisatie voert een actief preventie- en integriteitsbeleid (vergelijkbaar met het beleid uit de toolkit In veilige handen) om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan, waarbij tenminste een gedragscode en een zorgvuldig aanstellingsbeleid zijn ingevoerd. Hoe kan een organisatie de VOG’s voor vrijwilligers vergoed krijgen? Vrijwilligersorganisaties die niet onder de koepelorganisaties NOC*NSF, Steunpunt KinderVakanties of Scouting Nederland vallen, kunnen terecht bij het Steunpunt Kindervakanties. Organisaties die onder NOC*NSF vallen, kunnen terecht bij NOC*NSF. Organisaties die onder Scouting Nederland vallen, kunnen terecht bij Scouting Nederland.
» lees verder
Bijstandontvangers vinden vrijwilligerswerk vaak leuk en nuttig

Bijstandontvangers vinden vrijwilligerswerk vaak leuk en nuttig

Gepubliceerd op 01 december 2014
Het beleid om bijstandontvangers naar een baan te begeleiden werkt helaas vaak averechts. Dat concludeert onderzoeker Thomas Kampen in zijn proefschrift "verplicht vrijwilligerswerk', waarop hij 12 december promoveert. Volgens Kampen hechten vrijwilligers meer betekenis aan hun vrijwilligerswerk dan aan betaald werk. Zie verder op deze site: www.binnenlandsbestuur.nl.
» lees verder
Vrijwilligers in Oegstgeest

Vrijwilligers in Oegstgeest

Gepubliceerd op 22 november 2014
De meeste vrijwilligers in de gemeente Oegstgeest zijn vrouw (56%) en hebben een leeftijd tussen de 36 en 65 jaar (68%). Het meest genoemde hoogst genoten opleidingsniveau van de vrijwilligers bedraagt wetenschappelijk onderwijs (WO); dit is door 30% van de vrijwilligers genoemd. 49% van de vrijwilligers heeft ook betaald werk en 33% is met pensioen.
» lees verder