Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland

Terug naar overzicht
Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland

Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland


De Stichting Landschapsfonds Holland Rijnland heeft als doel het versterken van de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde van het landschap. Het sluit aan bij doelstellingen van onder meer het Regionaal Groenprogramma Holland Rijnland en de provinciale Beleidsvisie Groen. Het Landschapsfonds is een middel om geld beschikbaar te houden op lange termijn om groenblauwe doelstellingen te bereiken.


Branche Natuur en Milieu