Stichting Ideewinkel - Kenniscentrum voor Duurzame Ontwikkeling en Burgerinitiatieven

Terug naar overzicht
Stichting Ideewinkel - Kenniscentrum voor Duurzame Ontwikkeling en Burgerinitiatieven

Stichting Ideewinkel - Kenniscentrum voor Duurzame Ontwikkeling en Burgerinitiatieven


De Stichting IDeewinkel is een kenniscentrum voor Duurzame Ontwikkeling en Burgerinitiatieven. De stichting stimuleert groene burgerinitiatieven die betrekking hebben op milieu, biodiversiteit, voeding en gezondheid. De IDeeWinkel zoekt samen met de initiatiefnemer naar medestanders die kunnen helpen om een duurzaam plan te maken en het uit te voeren.


Correspondentieadres Secretariaat Stichting IDeeWinkel, Mauritsstraat 49, 2316SP Leiden
Branche Burgerinitiatieven | Natuur en Milieu

facebook