Monumentencommissie Oegstgeest

Terug naar overzicht

Monumentencommissie Oegstgeest


De monumentencommissie is verplicht ingesteld op grond van de Monumentenwet om het college van burgemeester en wethouders te adviseren. De monumentencommissie adviseert het college over aanvragen van vergunningen tot wijziging, afbraak of verwijdering van beschermde rijks-, en gemeentelijke monumenten.

Ook adviseert de monumentencommissie het college over andere onderwerpen die betrekking hebben op de monumentenzorg, bijvoorbeeld beschermde gemeentelijke monumenten, beschermde dorpsgezichten en archeologie.


Branche Gemeente en Adviesraden