Oegstgeester Gymnastiekvereniging (OGAV)

Terug naar overzicht
Oegstgeester Gymnastiekvereniging (OGAV)

Oegstgeester Gymnastiekvereniging (OGAV)


O.G.A.V. is een bloeiende vereniging, opgericht 16 april 1930 en toen de lessen verzorgend in de gymzaal van de Gemeente school aan de Terweeweg te Oegstgeest. Nu is onze turnlocatie aan de Jan Wolkerslaan en Jac. P. Thijsselaan te Oegstgeest met 250 leden, voornamelijk jeugd (meisjes) die ge´nspireerd worden door de goede prestaties van de diverse selecties op Nationaal Turn Systeem (NTS) niveau en met deelname aan NTS 1e t/m 6e divisie.

Daarnaast biedt de vereniging ook lessen aan als Ouder en Kind / Kleutergymnastiek, jongensturnen onderbouw, Low en High Impact Aerobics voor 16 jaar en ouder, Sport Fit 40+. De dames nemen deel aan de Dames Sport Fit Dagen van het District, Bowlen en Aerobicmarathon van de vereniging. In 2013 is er gestart met een nieuw lesuur Gymles op Maat! voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Turn(st)ers op het laagste niveau kunnen ook deelnemen aan de door het Rayon Zuid-Holland Noord van de KNGU georganiseerde wedstrijden en om een voorbeeld te noemen de Turn en Fundagen. Ook worden Onderlinge Wedstrijden georganiseerd evenals een Jeugdmiddag.

Regelmatig nemen turnsters deel aan de KNGU-assistenten opleiding, als een mogelijke voorbereiding voor Verenigingsleid(st)er, zij zijn dan bevoegd om op de lessen te assisteren. Al onze train(st)ers zijn gediplomeerd / in bezit van de vereiste licentie(s) of in opleiding bij de KNGU.


Bezoekadres
Trainingslocaties reguliere lessen:
Gymzaal Jan Wolkerslaan 20 te Oegstgeest.
Gymzaal J.P. Thijsselaan 69, Poelgeest te Oegstgeest.

Selectie Turnhal trainingen:
Turnhal Leiden: Broekplein 1 te Leiden (Merenwijk).
Turnhal Zoetermeer: Turnzaal Pro Patria ôNoord-Westerhalö, Buytenparklaan 6, te Zoetermeer

Branche Sport, Recreatie en Hobby

facebook