Disclaimer

Dorpskracht Oegstgeest doet haar uiterste best om de informatie op de website zo actueel en volledig mogelijk te houden.

Toch bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie onjuist zijn. Daarom kunnen aan de teksten op deze site geen rechten worden ontleend. Bovendien kunnen Dorpskracht Oegstgeest of haar partners niet aansprakelijk worden gesteld voor een verkeerde interpretatie van de teksten, wegens vermeende onjuistheden of wegens activiteiten en gevolgen die via deze site tot stand komen.

Zowel Dorpskracht Oegstgeest als haar partners dragen geen verantwoordelijkheid voor (de kwaliteit van) vraag en aanbod.

Wij stellen het op prijs als je onvolledigheden en/of fouten op de site aan ons meldt via dorpskracht@dorpslab.nl.