Welkom bij Dorpskracht Oegstgeest

Stuur oproepen voor vrijwilligersfuncties of interesse in vrijwilligerswerk via mail naar:

dorpskracht@dorpslab.nl.

Deze website draagt bij aan het stimuleren van het vrijwilligerswerk in Oegstgeest.

Abonneer je op de nieuwsbrief via: www.dorpskracht.net.

Wij hopen dat met dit Oegstgeester initiatief het vrijwilligerswerk met nog meer daadkracht en eensgezindheid zal worden uitgevoerd, voor en door Oegstgeestenaren.

Door oproepen rond vraag en aanbod van vrijwilligerswerk goed bij elkaar te brengen, maakt Oegstgeest als dorp optimaal gebruik van haar eigen kracht. Daarom is Dorpskracht Oegstgeest opgericht. Deze (digitale) plek is het startpunt voor iedereen die iets voor een ander wil doen of een hulpvraag heeft. En uiteraard zijn hier nooit kosten voor verschuldigd.

Houd voor de laatste ontwikkelingen deze website of de websites van de Gemeente Oegstgeest en de Stichting Dorpslab Oegstgeest in de gaten.

Voor meer informatie neemt u contact op met het Dorpskracht-team van het Dorpslab: Rob Bergers, Ivonne Janka en Menno Nieuwenburg via dorpskracht@dorpslab.nl.

Volg de ontwikkelingen van Dorpskracht Oegstgeest uiteraard ook op de sociale media platformen:
- Facebook
- Twitter

Dorpskracht Oegstgeest is ontwikkeld en wordt onderhouden door het Dorpskracht-team met vrijwilligers van Stichting Dorpslab Oegstgeest

Rubrieken

Oproepen

Onderhoud van de Begraafplaats Groene Kerk

25 maart 2017
De begraafplaats bij de Groene Kerk is een prachtig stuk natuur. Om dat zo te houden zijn extra handen nodig. Daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die kunnen helpen met het onderhoud van paden en groen, zodat de bezoekers kunnen blijven genieten van de natuur en de rust.

Wil je meer weten? Vul onderstaand formulier in om in contact te komen met de beheerder Peter de Mol, hij coördineert alle werkzaamheden en zal je graag in een persoonlijk gesprek informeren.
» lees verder

Basisschool Het Dok zoekt een conciërge

15 maart 2017
Basisschool Het Dok zoekt een conciërge en een gastvrouw of iemand die deze taken wil en kan combineren.
Het aantal uren en de werkdagen zijn uiteraard in overleg in te vullen. Op kosten van school word een VOG aangevraagd.

Algemene werkzaamheden conciërge
De conciërge zorgt ervoor dat de brede school er netjes en verzorgd uitziet. Ondersteunt de medewerkers en leerkrachten (het team) in hun uitvoerende taken en lost kleine gebreken op of meldt deze.
De conciërge werkt samen met de gastvrouw/heer
Daarnaast zijn de volgende specifieke werkzaamheden te noemen
● Kopieerwerk voor alle medewerkers
● Pakketjes ontvangen
● Leveranciers wijzen waar pakketten heen mogen
● Gasten verwelkomen en wijzen of begeleiden naar afspraak
● Berichten voor beheerder over onderhoud noteren en doorgeven
● Agenda afspraken voor derden doorgeven aan beheerder
● Netjes houden van de keukens en aangrenzende tafels in het gebouw.
● Het legen van vuilnisbakken wanneer deze ‘overlopen’.
● Netjes houden leerplein en technieklab
● Verzorgen van kleine boodschappen voor school
● Periodiek reinigen van de vaatwasser
● Papier en plastic en glas legen en naar recyclepunt brengen
● Oude batterijen naar een recyclepunt brengen
» lees verder

Basisschool Het Dok zoekt een gastvrouw

15 maart 2017
Basisschool Het Dok zoekt een conciërge en een gastvrouw of iemand die deze taken wil en kan combineren.
Het aantal uren en de werkdagen zijn uiteraard in overleg in te vullen. Op kosten van school word een VOG aangevraagd.

Algemene werkzaamheden gastvrouw/heer
De gastvrouw/heer zorgt ervoor dat de brede school er netjes en verzorgd uitziet.
Ondersteunt de medewerkers en leerkrachten (het team) in hun uitvoerende taken
De gastvrouw werkt samen met de conciërge.
Daarnaast zijn de volgende specifieke werkzaamheden te noemen
● Kopieerwerk voor de medewerkers
● Pakketjes ontvangen
● Leveranciers wijzen waar pakketten heen mogen
● Gasten verwelkomen en wijzen of begeleiden naar afspraak
● Leerlingen ondersteunen als zij algemene vragen hebben
● Berichten voor beheerder over onderhoud noteren en doorgeven
● Agenda afspraken voor derden doorgeven aan beheerder
● Netjes houden van de keukens en aangrenzende tafels in het gebouw
● Het ophalen van vaatwerk in het gebouw
● Het water geven van de verschillende planten in het gebouw
● Het legen van vuilnisbakken wanneer deze ‘overlopen’
● Bijhouden gevonden voorwerpen bak
● Verzorgen van kleine boodschappen voor school
● Bijhouden inhoud koelkasten in het gebouw
● Schoonmaken van koelkasten in het gebouw
● Periodiek reinigen van de vaatwasser
● Papier en plastic en glas legen
● Oude batterijen regelen
» lees verder

Het fonds gehandicaptensport zoekt collectanten!

27 februari 2017
Wie wil er collecteren voor het Fonds Gehandicaptensport?
In de week van 26 maart tot en met 1 april vindt de jaarlijkse collecteweek plaats.
Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken. Wie wil er één of twee avonden in de collecteweek in uw eigen buurt collecteren voor het fonds?
Geef je op bij Peter Elsakkers via peterelsakkers@ziggo.nl
Wil je meer weten over het fonds, kijk dan op de site www.fondsgehandicaptensport.nl
» lees verder

Vacature JobHulpMaatje

19 februari 2017
Je begeleidt en ondersteunt mensen in hun zoektocht naar werk, zodat zij een stap verder komen (beter bemiddelbaar worden) en als vrucht werk vinden, al dan niet betaald.
Het gaat vaak om aanvullende hulp op professionele werkbegeleidings- en re-integratietrajecten, die beperkt zijn in tijd en aandacht voor iemand.
Als JobHulpMaatje ben je op vrijwillige basis een steun en toeverlaat voor mensen die belemmeringen ervaren bij het vinden van werk op één of meer van de volgende gebieden: 1) Wie ben ik? 2) Wat kan ik? 3) Wat wil ik? 4) Wat belemmert mij? 5) Wat zoek ik? 6) Hoe selecteer ik? 7) Hoe presenteer ik mij? 8) Dit ben ik!
JobHulpMaatje heeft naastenliefde en opkomen voor de medemens hoog in het vaandel. Maatjes zien een hulpvrager dan ook als een respectabele persoon. Met liefde, geduld, flexibiliteit en lef stimuleert, begeleidt en ondersteunt het Maatje de hulpvrager tijdens de periode van het zoeken naar werk. Binnen de grenzen van de hulpvraag biedt hij/zij praktische en morele steun in arbeidsbemiddelingszaken. Het Maatje speelt flexibel in op de situatie van de hulpvrager naar (onbetaald) werk, daarbij voldoende rekening houdend met de eigen mogelijkheden, wensen en grenzen.
Zou je Maatje willen worden? We bieden je een gedegen opleiding, uitdagend werk, goede begeleiding, in en vanuit een inspirerend team.
» lees verder

Vacature SchuldHulpMaatje

19 februari 2017
Zonder de rol van de professionele instanties over te nemen help je als vrijwillig SchuldHulpMaatje iemand bij het in kaart brengen van zijn inkomsten, uitgaven, schulden, het contact met schuldeisers of schuldhulpverlening, het opstellen van een plan hoe eruit te komen en hem/haar hierbij te motiveren.

Zo een luisterend oor voor iemand zijn, meedenkend en bij de hand nemend, is voor veel mensen een uitkomst.

SchuldHulpMaatje heeft naastenliefde en opkomen voor de medemens hoog in het vaandel. Maatjes zien een hulpvrager dan ook niet alleen als iemand met een schuld maar als een respectabele persoon. Met liefde, geduld, flexibiliteit en lef stimuleert, begeleidt en ondersteunt het Maatje de hulpvrager voor, tijdens en/of na zijn financiële problemen. Binnen de grenzen van de hulpvraag biedt hij/zij praktische en morele steun in de financiële zaken. Het Maatje speelt flexibel in op de situatie van de hulpvrager naar financiële vrijheid, daarbij voldoende rekening houdend met de eigen mogelijkheden, wensen en grenzen.

Zou je Maatje willen worden, of mee willen helpen in de organisatie? We bieden je een gedegen opleiding, uitdagend werk, goede begeleiding, in en vanuit een inspirerend team.

Zelf hulp nodig? Kijk op www.uitdeschulden.nu, of neem contact met ons op.
» lees verder

Bestuurslid SOEK met als aandachtgebied de winkelactiviteiten

07 februari 2017
Het bestuur van de SOEK staat wederom voor grote uitdagingen. Help met jouw kennis en onze trouwe vrijwilligers onze winkel nog beter te maken.

Daarom zoeken wij op korte termijn versterking met een bestuurslid met als aandachtgebied “de winkelactiviteiten” en ervaring in de detailhandel of bij een kringloopwinkel.

Er is verder dringend behoefte naar diverse vrijwilligers, zoals:

- Vrijwilligers voor de verkoop- of inname-activiteiten
- Vrijwilligers voor het transporteren van kringloopgoederen
- Winkel-coördinatoren met affiniteit met coaching/begeleiding
- Bestuurslid met als aandachtsgebied “publiciteit, marketing & communicatie en fondsenwerving”

Meer informatie kun je via onderstaande mail button krijgen of loop op woensdag, vrijdag of zaterdag tussen 10 en 16 uur onze kringloopwinkel binnen en vraag naar Sandra de Roos of Marianne Bergers, winkelcoördinatoren van de SOEK.
» lees verder
» ga naar alle 153 oproepen

Branches

Nieuws

Oegstgeest doet! Het magazine voor en door vrijwilligers van Oegstgeest

Bij de Oegstgeest Courant van afgelopen woensdag 7 september was het magazine Oegstgeest doet! bijgevoegd. De digitale versie van het magazine over vrijwilligerswerk is nu ook in te zien via deze link: Oegstgeest doet!
» lees verder

Festival Duurzaam Dorp Oegstgeest 2016

Onder het Thema Duurzaam Dorp wordt op 4 juni een evenement gehouden in en rond het winkelcentrum Lange Voort te Oegstgeest. VEEL TE DOEN, Doe mee! - Breng je overbodige spullen naar de stand van SOEK op ons pop-up upcyclestation
- Laat kapotte spullen repareren bij het Repair Café
- Breng de fiets die alleen maar in de schuur staat naar Jaap's vluchtelingenfietsenproject
- Krijg advies om de boomspiegels in je straat en je tuin bij-vriendelijk te maken
- Lever je oude kruidenpotjes in bij Groene Cirkel om nieuwe stekjes een plaats te geven
- Denk mee met het initiatief om tuin Adm. de Ruyterlaan een lokale voedselbron te maken
- Maak een insectenhotel
- Kom knutselen met Repair Kid
- Help heksensoep maken

16 UUR: OFFICIELE LANCERING VAN PLATFORM DUURZAAM DORP OEGSTGEEST

En nog veel meer...
» lees verder

Oegstgeestenaren doen Meer voor Elkaar

In Oegstgeest helpen we elkaar als dat nodig is. Als buur, als vrijwilliger en als gemeente. 'Oegstgeestenaren doen Meer voor Elkaar' Onder het motto Meer Voor Elkaar wil de gemeente Oegstgeest goede nieuwe ideeën en initiatieven ondersteunen. Dit kan met tijd, ruimte of een financiële bijdrage. Maar het kan ook door initiatiefnemers en actieve bewoners met elkaar te verbinden. Uw initiatief Heeft u een idee op het gebied van hulp en ondersteuning? Maar heeft u nog medestanders, denkkracht of een financiële bijdrage nodig? Plaats dan uw initiatief voor 15 juli! De gemeente neemt contact met u op om de mogelijkheden te bespreken en anderen kunnen u direct laten weten dat zij meedoen. Of laat u inspireren door mooie voorbeelden en sluit aan bij het idee van een dorpsgenoot.
» lees verder

Platform Jonge Mantelzorgers gaat eerdaags van start

Wist u dat er in Nederland evenveel jonge als volwassen mantelzorgers zijn. 1 op de 8 à 10 jongeren groeit op met mantelzorg. Jonge mantelzorgers zijn jongeren tussen de 8 en 24 jaar die opgroeien met ziekte en zorg in hun naaste omgeving. Opgroeien met zorg levert kwaliteiten op maar brengt ook risico’s met zich mee. Dankzij subsidie van diverse gemeenten hebben wij het platform Jonge mantelzorgers op kunnen richten en zijn we het afgelopen jaar hard aan het werk geweest om bewustwording van te stimuleren en informatie te geven aan jonge mantelzorgers en beroepskrachten. Een van de resultaten is het oprichten van de Facebook pagina: ikzorgvoor. Op deze pagina proberen wij jonge mantelzorgers en hun omgeving te informeren over ondersteuningsmogelijkheden. We geven tips en delen de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes. Verder is er een website in de maak; de naam van de website zal worden: www.ikzorgvoor.com. Daarnaast is er op de website van de centra voor jeugd en gezin een themadossier geopend waar beroepskrachten terecht kunnen voor meer informatie en adviezen. Zie hiervoor: themadossiers. Voor ouders is er de pagina: www.cjg.nl. En voor de jongeren zelf is er de pagina: www.hoezitdat.info. Ook is er door Studio Moio een campagnefilm gemaakt welke gebruikt gaat worden als promotie- en voorlichtingsmateriaal, deze filmpjes zijn te vinden op de Facebook pagina. En via de volgende links: Uit het oog. Clip over jongeren die zorgen voor een ander en Zorgen voor… dat is heel normaal/speciaal.
» lees verder

Subsidie voor scholing of cursus voor vrijwilligers

Scholing of cursus voor vrijwilligers
Organisaties willen hun vrijwilligers soms scholing of een cursus aanbieden. Deze organisaties kunnen één keer per jaar een bijdrage vragen aan Gemeente Oegstgeest. De subsidie bedraagt maximaal € 450,- en heeft als doel Deskundigheidsbevordering die de kwaliteit van het Vrijwilligerswerk ten goede komt. Meer informatie over deze regeling lees je op Oegstgeest.nl.
» lees verder

Download hier de brochure over de collectieve verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers

De Gemeente Oegstgeest heeft voor alle vrijwilligers in het dorp een vrijwilligersverzekeringspolis afgesloten.
Download hier de brochure over de collectieve verzekeringen voor alle vrijwilligers binnen de gemeenten Leiden, Leiderdorp. Oegstgeest en Zoeterwoude. (pdf) via de link: www.oegstgeest.nl.
Wij vragen u vriendelijk om de brochure te downloaden en te verspreiden aan de bij uw organisatie verbonden vrijwilligers. Daarmee wordt de vrijwilliger op de hoogte gebracht van handige informatie over vrijwilligersverzekeringen. Uiteraard kunt u de betreffende brochure ook op eigen website plaatsen of doorsturen naar uw sociale media platformen op o.a. Twitter, Facebook, LinkedIn en Google+.
Nuttige informatie, adviezen en tips zijn terug te vinden op de website van de Gemeente Oegstgeest via de link: www.oegstgeest.nl.
» lees verder

Brochure Vrijwilligerswerk Gemeente Oegstgeest

De vele vrijwilligers in Oegstgeest zijn van grote waarde voor het dorp; zij vormen de kracht van Oegstgeest. In de loop van dit jaar is daarom de website www.dorpskracht.net geïntroduceerd. Organisaties kunnen kosteloos oproepen plaatsen voor vrijwilligers. Ook is er de mogelijkheid dat kandidaat vrijwilligers een open oproep laten plaatsen voor een leuke vrijwilligersfunctie in of rond Oegstgeest. Download hier de brochure over Vrijwilligerswerk in Oegstgeest (pdf) via de link: www.oegstgeest.nl.
Wij vragen u vriendelijk om de brochure te downloaden en te verspreiden aan de bij uw organisatie verbonden vrijwilligers. Daarmee wordt de vrijwilliger op de hoogte gebracht van handige informatie over vrijwilligerswerk. Uiteraard kunt u de betreffende brochure ook op eigen website plaatsen of doorsturen naar uw sociale media platformen op o.a. Twitter, Facebook, LinkedIn en Google+. NB Mocht u een aantal brochures willen ontvangen om uit te reiken dan kunt u hiervoor bij de gemeente Oegstgeest terecht via deze link: opvragen brochures Nuttige informatie, adviezen en tips zijn terug te vinden op de website van de Gemeente Oegstgeest via de link: www.oegstgeest.nl.
» lees verder

Oegstgeest bloeit en groeit. Krachtig dorp om je als vrijwilliger voor in te zetten!

Dorpsmarketing. Oegstgeest is al vele jaren geleden op de kaart gezet door Jan Wolkers met zijn boek "Terug naar Oegstgeest".

De reportage van 8 juli door Unity TV laat zien dat Oegstgeest een fantastisch dorp is om in te wonen, te werken en met elkaar in verbinding te zijn.

Ga voor deze speciale nieuwsuitzending direct naar: https://youtu.be/Nnz7bOV4r08.
» lees verder

Uitreiking van de Oegstgeester Pluim

Tijdens de 6e Oegstgeest in beweging, die in teken stond van vrijwilligerswerk, heeft wethouder Marien den Boer aan vele vrijwilligers een pluim uitgereikt. Het publiek mocht daarbij bepalen wie de Oegstgeester Pluim in ontvangst mocht nemen. Deze is gegaan naar Pieter Hellinga, een van de initiatiefnemers voor het behouden van het Dorpscentrum Oegstgeest.
» lees verder

Leuke impressie van "Vrijwilligers in de spotlights" op Unity TV

Bekijk de impressie van "vrijwilligers in de spotlights" van de 6e Oegstgeest in beweging op 1 juni op Unity TV. Ga hiervoor naar: http://youtu.be/-MJNsT82dp8.
» lees verder

Bekijk op Unity TV het interview over Oegstgeest in beweging met Ivonne Janka

Bekijk het interview en kom alles te weten over de komende enerverende editie van Oegstgeest in beweging op 1 juni. Ga hiervoor naar: http://youtu.be/Kr1FntJBAD0. Jij komt toch ook naar "Vrijwilligers in de Spotlights" ?
Het heeft even geduurd, maar het is nu bijna zover: de zesde editie van Oegstgeest in beweging komt eraan. Op 1 juni is het zover. Het Dorpscentrum opent die maandagavond zijn deuren om vele dorpsgenoten versteld te laten staan van de mogelijkheden die het Dorpscentrum en Dorpskracht bieden.
Nadat de focus van Oegstgeest in beweging eerder gelegen heeft op de vele internationale relaties, de sportprestaties en de details die Oegstgeest maken tot wat het is, zijn de schijnwerpers deze keer (ook letterlijk) gericht op onze vele vrijwilligers.
Kortom, het belooft weer een boeiende avond te worden, waarbij je zult ontdekken dat Oegstgeest meer te bieden heeft dan je dacht. En misschien ontdek je wel dat dat voor jou ook geldt?!
Meld je dus snel via mail aan op een mail naar: oib@dorpslab.nl.
Wij hopen je dan op 1 juni om 19.00 uur met egards en feestelijk te ontvangen in het Dorpscentrum Oegstgeest.
Graag tot 1 juni,
Met vriendelijke groet,
Voorbereidingsteam Oegstgeest in beweging en het Dorpscentrum Oegstgeest
NB Voor meer informatie stuur je een mail naar: oib@dorpslab.nl
» lees verder

Vrijwilligers goed verzekerd in Oegstgeest

Gemeente Oegstgeest heeft voor alle vrijwilligers in het dorp een verzekering afgesloten. Doet u onverplichte en onbetaalde werkzaamheden voor anderen en/of de samenleving waarbij u een maatschappelijk belang dient? Dan bent u automatisch verzekerd via de gemeente. Aanmelden is niet nodig. De gemeente wil er met deze vrijwilligersverzekering voor zorgen dat u geen ‘gedoe’ krijgt als er bijvoorbeeld sprake is van schade. De verzekering geldt voor: ongevallen en persoonlijke eigendommen, aansprakelijkheid (vrijwilligers en bedrijven), bestuurdersaansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid rechtspersonen en rechtsbijstand.De vrijwilligersverzekering is er ook voor mantelzorgers en maatschappelijke stagiairs. Kijk op de site van de gemeente voor meer informatie.
» lees verder